Peace Lab for Religious Leaders & Thinkers (PLRT)

Latar Belakang Peace Lab For Religious Leaders & Thinkers (PLRT)

Golongan belia di Malaysia adalah segmen masyarakat yang penting dalam aspirasi untuk membina sebuah negara yang progresif dan inklusif, selaras dengan Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu 2250 (2015), 2419 (2018), dan 2535 (2020), yang mengiktiraf belia sebagai agen keamanan dan keselamatan. Seperti di mana-mana negara, perkauman, ekstremisme, dan sikap tidak toleransi menimbulkan cabaran berterusan kepada perpaduan sosial dan keselamatan negara. Dengan peningkatan penggunaan internet dan teknologi, watak jahat, termasuk kumpulan pengganas dan ekstremis, mengeksploitasi alatan ini bertujuan menyebarkan kebencian, naratif ganas dan berpotensi merekrut pengguna dalam talian.

INITIATE.MY bertujuan untuk menangani risiko radikalisasi daripada trend ini dan menggalakkan daya tahan sosial dalam masyarakat yang berbilang agama dan etnik di Malaysia melalui program pemerkasaan belia yang dipanggil Peace Lab for Religious Leaders & Thinkers (PLRT). Berdasarkan kejayaan Peace Lab for Youth (PLY) pada tahun 2021, PLRT ialah program terunggul INITIATE.MY. Di PLY, 30 peserta belia dari seluruh Malaysia telah menamatkan pengajian, dan 20 organisasi yang terlibat dari pelbagai sektor menyumbangkan pandangan. Menjelang akhir PLY, para peserta telah menghasilkan 19 buah projek naratif balas untuk mempromosi kebebasan beragama dan toleransi di Malaysia.

Tahun ini pula, PLRT, sebuah versi naik taraf kepada PLY dan dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia (MBM) dan Malaysian Youth Diplomacy (MyDiplomacy), akan melatih sekurang-kurangnya 20 orang pemimpin dan pemikir agama berumur 18 hingga 30 tahun dengan rekod kukuh dalam advokasi dan akademik daripada pelbagai latar belakang gender, geografi, agama, dan etnik. Dalam tempoh empat bulan ini, peserta akan meneroka isu kritikal antara agama dan antara etnik serta strategi praktikal untuk menanganinya secara kolektif.

Kurikulum PLRT dibentuk untuk peserta lanjutan bagi memupuk pembelajaran dan pertukaran pengetahuan yang mendalam mengenai topik seperti kebebasan beragama dan kepercayaan, radikalisasi, kemahiran dan alatan advokasi, serta pelaksanaan projek. Selain itu, lebih 20 buah organisasi daripada pelbagai sektor akan melibatkan diri bersama peserta semasa PLRT. Menjelang akhir program, para peserta akan berpeluang menerima geran permulaan untuk membangunkan projek naratif balas mereka sendiri di TikTok dan mempamerkan hasil kerja mereka kepada masyarakat Malaysia.

Pendaftaran Peserta
(Mac 2024)

 ↓

Proses Pemilihan Dan Pendaftaran
(April 2024)

Fasa 1
Bengkel Dalam Talian
(Mei 2024)

Fasa 2
Pelaksanaan & Pelaporan Projek
(Jun 2024)

Fasa 3
Persidangan Secara Bersemuka
(Julai 2024)

Bengkel Dalam Talian
(Mei 2024)

Bengkel selama sebulan ini adalah bersamaan dengan sekurang-kurangnya 20 jam kredit yang diperuntukkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta. Tumpuan awal adalah pada pembinaan pengetahuan melalui kuliah dan perbincangan interaktif, bertujuan untuk memperkenalkan peserta dengan rangka kerja Kebebasan Beragama dan Kepercayaan (FoRB) dan isu berkaitan seperti radikalisasi dan ucapan kebencian. Latihan berkumpulan akan menggalakkan peserta untuk menggunakan pengetahuan mereka dan memupuk interaksi yang lebih erat dengan kenalan mereka.

Tumpuan kedua adalah pembentukan kemahiran, melengkapkan peserta dengan alat dan kemahiran advokasi untuk memperjuangkan FoRB dan menentang sikap tidak toleransi. Alat-alat advokasi utama termasuk penciptaan kandungan media sosial dan kempen video, dengan TikTok sebagai platform utama untuk advokasi dan bercerita. Kemahiran advokasi yang penting merangkumi pengurusan projek, pemantauan dan penilaian, serta kesedaran undang-undang dan keselamatan, yang mana penting bagi mengurus projek dengan berkesan serta meningkatkan keupayaan yang boleh dipasarkan di luar PLRT.

Pelaksanaan & Pelaporan Projek
(Jun 2024)

Peserta mesti menghasilkan sekurang-kurangnya tiga video TikTok berimpak yang mempamerkan naratif positif tentang kepelbagaian dan keterangkuman atau naratif menentang sikap tidak toleransi. Untuk menyokong kos pelaksanaan, kira-kira 20 buah geran permulaan sebanyak RM 500 bagi setiap satu akan dianugerahkan kepada setiap peserta untuk projek mereka. Sokongan teknikal dan bimbingan akan disediakan oleh organisasi dan jurulatih yang terlibat. Para peserta kemudiannya akan melaporkan dan membentangkann kejayaan projek mereka di sidang kemuncak.

Persidangan Secara Bersemuka
(Julai 2024)

Bagi menutup PLRT, INITIATE.MY akan menganjurkan sebuah persidangan secara bersemuka selama dua hari di Kuala Lumpur untuk menghubungkan para peserta dan orang awam yang tergolong daripada pemimpin agama dan masyarakat, penggubal dasar, media dan NGO. Pada hari pertama, para peserta akan membentangkan hasil dan cabaran projek mereka, bertukar idea dan penyelesaian, dan menerima pakai amalan terbaik untuk perlindungan kepada FoRB dan toleransi di Malaysia. Peserta akan mengemukakan cadangan-cadangan PLRT untuk menyokong FoRB di Malaysia. Dokumen cadangan akan digunakan untuk dibentang kepada kerajaan Malaysia dalam advokasi INITIATE.MY.

Pada hari kedua, untuk separuh masa pertama, sesi dialog khas mengenai “Sinergi Belia dan Polis dalam Mempromosikan Keamanan dan Keselamatan di Malaysia” bersama institusi polis. Ini adalah peluang yang jarang berlaku untuk peserta belia untuk berhubung dengan pegawai polis berpangkat tinggi untuk memahami perspektif agensi penguatkuasaan undang-undang dan meneroka cara untuk bekerjasama dalam keamanan dan keselamatan.

Bagi separuh masa kedua pula, sebuah forum awam akan diadakan sebagai acara kemuncak PLRT dengan penonton awam yang lebih besar melibatkan peserta, INITIATE.MY, MBM, MyDiplomacy, penceramah jemputan dan media. Forum tersebut akan membincangkan “Peranan Pemimpin dan Pemikir Belia dalam Mempromosikan Keamanan dan Toleransi di Malaysia” oleh barisan penceramah terkemuka. Pada penutupan sidang kemuncak pula, sijil akan diberikan kepada para peserta sebagai pengiktirafan penyertaan dan pengijazahan mereka daripada PLRT.