Author: superadmin

Mohon sekarang sebagai peserta Peace Lab for Youth (PLY)!
Post

Mohon sekarang sebagai peserta Peace Lab for Youth (PLY)!

INITIATE.MY sedang mencari belia daripada pelbagai latar belakang untuk menyertai PLY. PLY ialah satu initisatif selama sebulan yang melibatkan belia daripada latar belakang yang pelbagai, serta para pembentang daripada agensi kerajaan, organisasi masyarakat sivil, ahli akademik dan syarikat perniagaan. Apa kelebihannya untuk anda? PLY akan mendedahkan anda dengan ilmu pengetahuan baru yang bermanfaat dan kemahiran...